Suzanne Gieser – Intuitivt intentionsarbete (INA)

Suzanne Gieser är fil. dr., leg. psykoterapeut och handledare, specialist på trauma.

Intuitivt intentionsarbete (INA) – öppna din kreativitet i växelflödet mellan intention och avslappning

Prova på en miniversion av en workshop som integrerar självutforskande, guidad meditation, dialoger i närvaro, kroppens visdom, skapande uttryck, nuets manifestation och beslutsfattande.

Vi arbetar med processer som stimulerar alla våra sinnen, runt ett nav som är en frågeställning som är viktig för oss i livet. Genom att växla mellan det som man inom modern neurovetenskap kallar hjärnans kontrollnätverk och defaultnätverk, öppnas nya
perspektiv och oväntade kreativa idéer träder fram.

Vi tar också hjälp av kroppens visdom, samskapande dialog i närvaro och kreativa uttryck för att öppna upp oss kring frågan i många riktningar som hjälper oss att fatta konkreta beslut.
Metoden bygger på den icke-dualistiska världsbild som formulerades av psykologen CG Jung och kvantfysikern Wolfgang Pauli. Här är en central utgångspunkt att vi – när vi sätter våra medvetna intentioner i samklang med formprinciperna i kosmos (arketyperna) – blir vi samskapare av verkligheten.

Denna workshop är en miniversion som tar 2 timmar där ni får en känsla av hur man arbetar med metoden.